Det är otroligt vad människor kan skapa utav annan materia. Inte nog med att vi kan skapa utifrån grundmaterial som färg eller lera, kan vi också med hjälp utav andra objekt skapa en illusion av ett nytt igenkännbart föremål som t.ex. ett djur eller ett ansikte i detta fall. Vi måste dock vilja se illusionen, annars föreställer ju bilden bara en tavla med en massa djur och dess mening har fallit ganska platt. Jag måste dock påpeka att dessa målningar är väldigt tydliga, men det är inte alltid konstnären vill att åskådaren ska upptäcka detta med en gång. Dessa målningar existerar dock för att främst tolkas på detta sätt och därför är dem också väldigt lätta att läsa. Konstnären vill så att säga att vi ska förstå att detta är det främsta syftet med tavlan, att se illusionen som han/hon skapat. 
 


http://www.xemanh.net/images/art/illusion/fine_art_illusion_13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_6xigTtL1LU8/TAZroQM2KMI/AAAAAAAAA3M/_GK1sLK6StQ/s640/art_illusions_3.jpg
http://files.myopera.com/huyen36/albums/1320341/fine_art_illusion_23.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_Hio5g1VPqRM/TJ9TGI9ouTI/AAAAAAAAAp0/4TegXwcBzFE/s1600/fine_art_illusion_20.jpg